KAYNAKLAR

18 Kasım Avrupa Çocugun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarına Son Verme Günü

Avrupa Çocugun Cinsel Sömürüsü ve Istismarına Son Verme Günü’nün amacı nedir?Çocukların ugradıkları cinsel sömürü ve cinsel istismarı halihazırda tüm toplumlarda karsılasılan trajik bir durumdur. Bu tür suçlar çocukların haklarının gerçek ve ciddi bir sekilde ihlali anlamına gelmektedir ve sömürü ve istismara ugrayan magdur çocukların hayatlarında kalıcı ve zararlı sonuçları olmaktadır.

Bu tür suçları önlemek, magdurları korumak ve suçluları cezalandırmak için Avrupa Konseyi ve Türkiye’nin de içinde bulundugu üye Devletler; karar-mercilerinin, ebeveynlerin, egitimcilerin ve sivil toplum örgütlerinin bu sorunun farkında olmaları, problemin çözülmesi için açıga çıkartılması, çözüm önerilerinin tatısılıp bu yolda uygulanabilir adımların atılmasının saglanmasını gerçeklestirmelidirler. Bu dogrultudan bakıldıgında, Avrupa Çocugun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel Istismarına Son Verme Günü’nün hedeeri asagıdaki gibidir; Çocukların cinsel sömürüsü ve cinsel istismarı ve bununla ilgili suçların önlenmesinin gerekliligi konularında kamu farkındalıgının arttırılması; Magdurların damgalanmasını ortadan kaldırmaya ve bu tür suçların önlenmesine yardımcı olmak için; çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunması konusunda açık tartısmaların yapılmasının kolaylastırılması; Avrupa Devletlerini çocukların her türlü cinsel istismarını suç olarak nitelemesi konusunda hukuki baglayıcılıgı olan ve bu suçlarla mücadele yollarını anlatan ve kendisi de bizzat bir Avrupa Sözlesmesi olan, Lanzarote Sözlesmesinin onaylanmasını ve uygulanmasını tesvik etmek. Söz konusu ’18 Kasım Avrupa Çocugun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel Istismarına Son Verme Günü’ içinde bulundugumuz 2015 yılının 25 Kasım’ında sona erecek olan ‘Çocuga karsı siddetin durdurulması, BESTE BIR KAMPANYASI’ baslıgı altında Avrupa Konseyi ve üye Devletlerin çalısmalarına eklenecektir. Böylelikle ‘18 KasımAvrupa Çocugun Cinsel Sömürüsü ve Istismarına Son Verme Günü’ bu kampanyanın ortaya çıkardıgı ivmenin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Bu durum, ayrıca Avrupa Konseyi’ne, Avrupa Insan Hakları Sözlesmesi, Avrupa Sosyal Haklar Sözlesmesi ve Çocuk Hakları için Avrupa Konseyi Stratejisi dogrultusunda çocuk haklarının korunması konusunda neler yaptıgını anlatması için bir fırsat sunmaktadır.