KAYNAKLAR

AB İlerleme Raporunda Çocuk Hakları

"Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için bir ulusal eylem planı hala yürürlükte değil"

Raporda çocuk hakları alanında çok az ilerleme kaydedildiği, 2013 Ulusal Çocuk Hakları Strateji ve Eylem Planı’nın uygulamasının yetersiz olduğu ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesine yönelik ulusal bir planın olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca çocuk mahkemelerinin tüm illerde kurulmadığı ve çocuk davalarının büyük bir kısmının uzmanlaşmamış mahkemelerde görüldüğü ifade edilmiştir.Tutuklu olarak yargılanan çocuk sayısının 1746’ya yükseldiği, 130 çocuğun terör ve organize suçlar kapsamında tutuklu olduğu veya hüküm giydiğinin altı çizilmiştir. Çocuklar için adli yardımın ve hapishanelerdeki rehabilitasyon hizmetinin kalitesinin bir endişe konusu olduğu aktarılmıştır.