KAYNAKLAR

AİHM Aydoğdu | Türkiye Kararı

Dava, prematüre ve solunum bozukluğu ile doğan kızlarının, tedavi gördüğü hastanelerdeki yetkililerin mesleki ihmali nedeniyle öldüğü iddiası ile Aydoğdu çifti tarafından Mahkemeye taşınmıştır. Yeni doğan çocuk, doğduğu hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edilmiş ancak burada da yer ve ekipman eksikliği nedeniyle doğumdan iki gün sonra hayatını kaybetmiştir.

Bunun üzerine Aydoğdu ailesi adam öldürmeden suç duyurusunda bulunmuş, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlatmıştır. Soruşturma ile sağlık çalışanlarının hata ya da ihmali olmadığı sonucuna varılmış, bunun üzerine Kaymakam ilgili sağlık çalışanlarına karşı ceza soruşturmasının başlatılmasına izin vermemiştir. Bunu takiben, Aydoğdu ailesi tarafından Danıştay’a yapılan başvuru, doktorların ihmaline işaret eden yeterli delil olmaması nedeni ile reddedilmiştir.

Mahkeme sevk eden ve sevk edilen hastanelerdeki yer ve yeni doğan ünitelerinin eksikliğini ve hastaneler arasındaki transferlerin iyi düşünülmeden ve yetersiz organizasyon ile yapıldığını göz önünde bulundurmuştur. Mahkeme, sağlık çalışanlarının ihmali ve bölgede acil tedaviye olanak sağlayamayan sistemsel yetersizliklerin AIHS madde 2 kapsamında tıbbi hizmetlerin hayati tehlike oluşturarak esirgenmesi anlamına geldiği sonucuna varmıştır.

Cezai süreç ile ilgili olarak Mahkeme, Sözleşme’nin 2inci maddesinde öngörülen usule ilişkin zorunlukların uygulanmadığı sonucuna varmıştır. Bu zorunluluklar yetkili makamların olayın meydana gelişi ile ilgili doğru kayıtların tutulması ve sağlanması, ilgili delillerin toplanması ve yeni doğan bebeğin ölüm nedeni ile ilgili klinik bulguların tarafsız bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir.

Mahkeme, kararda Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişin yazıldığı raporda dayanılan uzman görüşüne dikkat çekmiştir. Çocuk doktoru, jinekolog ve doğum uzmanından oluşan ekibin verdiği görüşte yeni doğan çocuğun ölümünün kaçınılmaz mı yoksa prematüre ve solunum bozukluğu ile doğan bir çocuk için gerekli sağlık hizmetlerinin verilememesinden dolayı mı olduğu gibi önemli bir sorunun cevabı açıkça yer almamıştır. Mahkeme aynı zamanda uzman ekibinde yeni doğan uzmanının da olmadığına dikkat çekmiştir.

Bu nedenlerle Mahkeme Sözleşme’nin 2. maddesinin esas ve usul yönünden ihlal edildiği kararını vermiştir.