KAYNAKLAR

AİHM Çocuk Hakları Davaları Veritabanı

Alanında ilk olan veri tabanında bulunan bütün kararlar, anahtar kelime, davanın önem derecesi, ihlal edilen haklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri, karar yılı vb. temelinde listelenebilmekte, birbirine benzer kararlar ve çocuk hakkı ihlallerine ilişkin eğilimler tespit edilebilmektedir.