KAYNAKLAR

Akran Zorbalığı Konusunda Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı Neler Yapabilir?

Akran Zorbalıgı Nedir, Kendini Nasıl Gösterir?Bir çocugun diger bir çocuga yani akranına aralarında fiziksel (daha uzun, daha büyük, daha popüler vb), ekonomik (dahavarlıklı) ya da farklı bir güç iliskisi var oldugu için yineleyen biçimde ve bilerek zarar vermek amacıyla uyguladıgısiddettir. Akran zorbalıgı yüz yüze olabilecegi gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat gibi) internet araçlarıüzerinden de olabilir.

Akran zorbalıgının meydana gelis biçimleri arasında vurmak (bedensel zorbalık), tehdit etmek, alay etmek, satasmak,dıslamak, oyunlara almamak (sözel ya da duygusal zorbalık) bulunmaktadır.

Akran Zorbalıgının Çocuga Etkisi Nedir?

Kısa süreli: Zorbalık yapan çocuklar akranları arasında daha popüler ya da güçlüymüs gibi algılanırlar. Zorbalıga ugrayan çocuklar ise yaralanabilir ya da zamanla mutsuzluk, içe kapanma ya da saldırganlık gibi ruhsal sorunlar gelistirebilirler.Okul basarıları düsebilir hatta okula gitmeyi reddedebilirler.

Uzun süreli: Uzun vadede sosyal iliskilerde azalma, depresyona egilim, intihar girisimi gibi sonuçlara yol açabilecek akranzorbalıgı, çocugun toplumsal yasamının tümüne etki eden önemli bir sorun alanıdır.Akran Zorbalıgının Önlenmesi için Milli Egitim Bakanlıgı (MEB)ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgı (ASPB) neler yapabilir?Milli Egitim Bakanlıgı’nın (MEB) geçmiste akran zorbalıgının önlenmesi ile ilgili çalısmaları bulunmaktadır. Bunlarınarasında, 2013-2015 yılları arasında gerçeklestirilen Çocuga Yönelik Siddetin Önlenmesi Projesi de bulunmaktadır. Sözkonusu çalısma sonunda ortaya çıkan politika önerileri arasında, egitim ortamlarında akran zorbalıgının yakındanizlenmesi ve tolerans gösterilmemesi, egitim ortamlarında akran zorbalıgının azaltılabilmesi için okul yönetimi,ögretmenler ve rehberlik bölümünün esgüdüm içinde çalısması yer almaktadır. Bunların yanında 2006 ve 2009 yıllarındaMEB tarafından akran zorbalıgı ve diger okullarda siddet türlerinin önlenmesi için iki genelge yayınlanmıstır.

• MEB - Zorbalık farklı sosyo-ekonomik sartlar, yas, engellilik, cinsiyet, cinsel kimlik ve yönelim, dil, din ve farklı etnikgruplara karsı ön yargıdan kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet esitligi de dahil olmak üzereayrımcılıga karsı kapsayıcı bir yaklasım, egitimin her asamasına dahil edilecek sekilde okul müfredatı gözdengeçirilmelidir.

• MEB - Ögretim yılı baslangıcında hazırlanan psikolojik danısmanlık ve rehberlik planları içerisine akran zorbalıgınıanlatan ve bunu önleyici çalısmalar eklenerek ögretmenlerin ve ögrencilerin zorbalık hakkında farkındalık kazanmalarınave zorbalıgın da bir siddet oldugu yönünde bilinçlenmelerine yardımcı olmak gerekmektedir.

• MEB - Ögretmenlerin zorbalıgın önlenmesi ve zorbalık vakalarında çocukları koruyacak sekilde müdahale edebilmeleriiçin gerekli ihtiyaçları gözden geçirilmeli ve gerekli donanıma sahip olmaları saglanmalıdır. Bu amaçla ögretmenler içinegitici materyal ve programların olusturulması, ögretmenlerin ve okulların çocuga karsı siddetle bas etme yöntemlerininhesap verebilir olması gerekmektedir.

• MEB - Akran zorbalıgına ugrayanlar kadar uygulayanların da risk altında ve çocuk oldugu unutulmamalı, cezalandırıcıuygulamalar yerine rehabilite edici uygulamalar politikalara dahil edilmelidir. Zorbalıgı uygulayan çocuklar farklı ortamdasiddete maruz kalıyor ya da tanık oluyor olabilirler. Bu nedenle okulların aileler ile isbirligi içinde olması, çocugunkendisini zorbalıga ugrayan kisinin yerine koyabilmesi ve zorbalıgı uygulayan çocugun davranıs seklinin degisipdegismediginin takip edilmesi gerekmektedir. Tüm bunların yanında, ögretmenlerin de sözel ya da fiziksel siddetuygulamasına tolerans gösterilmemelidir.

• MEB - Özel kampanyalarla akran zorbalıgına ve ayrımcılıga karsı mücadeleye dikkat çekilmeli ve akran zorbalıgıyla ilgiliözel gün ve haftaların okullarda kutlanması tesvik edilmelidir.

• MEB ve ASPB - Bagımsız basvuru ve sikayet mekanizmalarının çocukların anlayabilecegi ve ulasabilecegi sekildedüzenlenmesi ve çocuk sikayet ettigi zaman zorbalıgın katlanarak devam edecegini, basına kötü bir sey geleceginidüsünmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.• MEB ve ASPB - Internet ortamında zorbalık da dahil olmak üzere zorbalıgın tüm türleri ile ilgili veri ve bilgilerintoplanması ve buna dayalı stratejilerin okul, ebeveynler, ögretmen ve çocuklarla birlikte olusturulması gerekmektedir.• ASPB - Türkiye’nin de taraf oldugu Birlesmis Milletler Çocuk Hakları Sözlesmesi geregince tüm çocukların siddettenmasun olmak hakkını korumak adına Çocuga Karsı Siddetin Önlenmesi Ulusal Eylem planının olusturulması ve yürürlügegirmesi gerekmektedir. Bu eylem planında siddet türlerinden biri olan zorbalık ele alınarak, zorbalıkla mücadele içingerekli eylem adımları ve kaynaklar belirtilmelidir.