KAYNAKLAR

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber

Boşanma, evlat edinme, göç, şiddet. Günümüzde her çocuk adalet sistemiyleo ya da bu şekilde karşı karşıya gelebiliyor. Bu durum çoğu çocuk için çok tatsız bir tecrübedir; oysa pek çok engel ve gereksiz sıkıntı kaynağı ortadan kaldırılabilirse bunun tam tersi olabilir ve olmalıdır da. Bu konuda uluslararası düzeyde ve Avrupa düzeyinde temel ilkeler başarılı bir şekildeoluşturulduğu halde, adalet sisteminin çocuklara ve gençlere her zaman dostça davrandığı söylenemez. Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı istişarelerde verdikleri cevaplarda, çocuklar ve gençler genelde sisteme güvenmediklerini bildirmişler ve ortamın ürkütücü olması, yaşa uygun bilgilendirme ve açıklamaların eksikliği, aileye yaklaşımdaki zayıflık,ayrıca adli sürecin ya çok uzun sürmesi ya da çok aceleye getirilmesi gibipek çok yetersizliğe işaret etmişlerdir.

Avrupa Konseyi, kim olduğuna ve ne yapmış olduğuna bakılmaksızın adalet sisteminin bütün çocuklara karşı dostça davranmasını sağlamak amacıyla çocuk dostu adalet konusunda rehber ilkeleri kabul etmiştir. Dost ya da arkadaş diye nitelenen kimsenin size iyi davranan, size güvenen ve sizin de güvendiğiniz, söylediklerinize kulak veren ve sizin de sözüne kulak verdiğiniz, sizi anlayan ve sizin de anladığınız biri olduğunu ve aynı şekilde gerçek bir dostun siz bir hataya düştüğünüzde size bunu söyleme cesareti olan ve bir çözüm bulabilmeniz için sizin yanınızda yer alan biriolduğunu varsayarsak, çocuk dostu adaletin de bu idealler doğrultusundagayret göstermesi gerekir.