KAYNAKLAR

Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Tutanakları

28.04.2016 Tarihli Toplantı.pdf
Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin

04.05.2016 Tarihli Toplantı.pdf
Komisyonun çalışma usulleri ile davet edilecek kişi ve kurumlara ilişkin görüşmeler
Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat’ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Oral’ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Derman’ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu

11.05.2016 Tarihli Toplantı.pdf
Profesör Doktor Ferhunde Öktem’in, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Profesör Doktor Figen Şahin Dağlı’nın, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu’nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler

18.05.2016 Tarihli Toplantı.pdf
Profesör Doktor Fatih Selami Mahmutoğlu’nun, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
Doçent Doktor Devrim Güngör’ün, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
Avukat Mine Güliz Baykal’ın, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu

25.05.2016 Tarihli Toplantı.pdf

Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş Thiebert’in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Selmin Cansu Demir’in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Sosyal Politika Daire Başkan Vekili Mustafa Turğut’un, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Hacer Başer’in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu

26.05.2016 Tarihli Toplantı.pdf
ÇİM YENİMAHALLE Programı

01.06.2016 Tarihli Toplantı.pdf
İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Komisyonun çalışma usulüne ilişkin açıklaması
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Profesör Doktor Bahar Gökler’in, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristi Derneği Çocuk Koruma Grubu Başkanı Profesör Doktor Ayşen Coşkun’un, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Veysel Öztürk’ün, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
Komisyonun çalışma plan ve programına ilişkin görüşmeler

08.06.2016 Tarihli Toplantı.pdf

Ankara ÇİM Sincan Programı

13.6.2016 Tarihli Toplantı.pdf

Karaman Programı

15.06.2016 Tarihli Toplantı.pdf

Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Yarbay Özlem Yılmaz’ın, Jandarma Genel Komutanlığı olarak her yönüyle çocuk istismarını önlemek için yaptıkları eğitim ve çalışmalar hakkında sunumu
Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Osman Kolay’ın, çocuk işçiliği ve çalışma hayatında çocukların istismarı hakkında sunumu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan’ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu

22.06.2016 Tarihli Toplantı.pdf
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Şiddet ve Travmaların Önlenmesi Programı Direktörü Doktor Dinesh Sethi’nin, çocuk istismarının uluslararası alandaki boyutları ve Avrupa Eylem Planı hakkında sunumu
UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle’nin, çocuk istismarı konusunda UNICEF’in çalışmaları hakkında sunumu

30.06.2016 Tarihli Toplantı.pdf

Yargıtay 14.Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ’ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda yargı süreci hakkında sunumu
Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Nejat Kocabay’ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisinin ve merkez yönetiminin yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
Iova Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Koruma Programı Yöneticisi Profesör Doktor Resmiye Oral’ın, her yönüyle çocuk istismarının önlenmesi konusunda kurumların çalışma yöntemleri hakkında sunumu

Komisyon Raporu – Ocak 2017