KAYNAKLAR

Bedensel Cezalandırma Bilgi Notu

Türkiye’de “bedensel ceza” kavramı, çoğu zaman şiddetin bir türü olarak anlaşılmamaktadır ve kanıksanmış bir şiddet türüdür. Kanıksanmış olmasınedeniyle günlük hayatta olağan kabul edilen ve yaygın olarak başvurulan bedensel cezalandırmanın bir tür fiziksel şiddet olduğu ve yanlış bir uygulama olduğu dahi bilinmemektedir. Dolayısıyla, bir yandan bedensel cezayı kavramsallaştırmak ve kabul edilemez olduğundan hareketle bununla mücadele etmek gerekirken öte yandan bedensel cezalandırmanın yasal düzenlemeler aracılığıyla net bir biçimde yasaklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, bedensel cezalandırmanın tam olarak anlaşılabilmesi ve bu konudafarkındalığın arttırılabilmesi amacıyla, uluslararası ve ulusal mevzuat, yargı kararları ve uygulamaları içerecek şekilde bu bilgi notu hazırlanmıştır.