KAYNAKLAR

Bilgi Notu: Türkiye’de Çocuklara Karşı Cinsel İstismar ve Sömürüye Ait Rakamlar

Türkiye 2013 Nüfus Dağılımı1-Türkiye nüfusunun % 31’i çocuk, yani yaklaşık 24 milyon!-Çocuk istismarı ve sömürüsü ile ilgili (cinsel dahil) güvenilir güncel bilgi yok denecek kadar azdır. UÇM’nin araştırmalarına göre son 12 yıl içinde cinsel istismar ve sömürü konusuyla ilgili sadece 42 makale yayınlanmıştır!-Çocuklara istismara (cinsel ve diger) karşı korunma bilgisi verilmemektedir.

-Çocuklar bu tür bilgileri denetimsiz ve doğru şekilde verilmeyen ortamlarda ögrenmektedirler. (arkadaşlar, İnternet).Yoksulluk Riski ve Yoksul Sayıları, 20122-22 milyon kişi yoksulluk riski ile karşı karşıyadır. UNICEF’in 2009 yılında yaptırdığı bir araştırmaya göre her 4 çocuktan biri yoksulluk içinde yaşamaktadır.

-Yoksulluk çocuk cinsel istismarına sebep olmamakla beraber; yoksulluk içinde yasayan çocuklar cinsel istismar ve sömürü riskine daha fazla açıktırlar.Geliş nedenlerine göre, kolluk birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayıları, 20123 Sadece 2012 yılı içinde 112 bin çocuk mağdur olarak kolluk birimlerine getirilmiştir. Ayrıca kurumdan kaçan, sokakta çalışan/yaşayan, madde kullanan, kayıp, evden kaçan, terk edilen 132 bin çocuk cinsel istismar ve sömürü riskine en açık grup içerisinde bulunmaktadır.

TCK Cocuklara karsi Cinsel Suç Davalari Istatistikleri, 20114 Eldeki kamuya açık ilgili son istatistiklere göre; Türkiye’de 2011 yılında toplam 38.839 adet cinsel suçlara ait dava bulunmaktadır, ve bu cinsel suçların %47’si çocuklara karşı işlenmiştir!

Kaç çocuğa karşı işlendiği bilgisi olmamakla beraber her bir davada sadece bir çocuğun etkilendiğini bile düşünürsek, bu rakam sorunun Türkiye’nin yer yerinde ne kadar büyük oldugunu göstermektedir.

Cinsel suçlardan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayıları, 20085 Yine kamuya açık 2008 yılına ait istatistiklere göre; cinsel suçlardan infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 986’dır ve bunların %98’i erkektir.