KAYNAKLAR

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2008 – 2011

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin Önsözü’nde taraf Devletlerin “çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutmaları gerektiği” belirtilmektedir. Sözleşme’de belirtilen haklar yerli halka mensup olsun olmasın tüm çocuklar için geçerliyken, Çocuk Haklarına dair Sözleşme, bir dizi hükmünde yerli ahaliye mensup çocuklara özel atıflarda bulunan ilk temel insan hakları belgesidir.