KAYNAKLAR

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006 – 2008

Bu Genel Yorum’un kaynağı, Komite’nin taraf Devletlerin raporlarını incelerken edindiği deneyimdir. Bu raporlarda erken dönem çocuklukla ilgili bilgiler çok sınırlıdır; dile getirilen görüşler çocuk ölümlerinden, doğum kaydından ve sağlık hizmetlerinden ibarettir. Komite, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin küçük çocuklar açısından içerdiklerini daha geniş bir çerçevede ele alma gereksinimi duymuştur. Nitekim Komite buradan hareket ederek 2004 yılında bir genel görüşme gününü “Erken dönem çocuklukta çocuk haklarının yaşama geçirilmesi” konusuna ayırmıştır.