KAYNAKLAR

BM Çocuk Hakları Komitesi’ne Rapor Sunan Hükümet Dışı Kuruluşlar için Tematik Kılavuz

Bu çalışma şiddetin yaygınlığı ve küresel çapta erkek ve kız çocukları üzerinde bıraktığı yıkıcı etkinin altını çizmede ileri bir adım atmıştır. Burada bahsi geçen öneriler BM Üye Devletlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi ve çocuk haklarının korunması konusunda sorumlu tutulması için özel ve somut bir takım önlemler sunmaktadır. Ancak, bu çalışma uzun bir süreç olan çocuklara yönelik şiddeti durdurmak için yalnızca bir başlangıçtır.

Hükümetler, uluslararası ve bölgesel örgütler, yerel yetkililer, topluluklar, sivil toplum örgütleri, aileler, yetişkinler ve çocuklar gibi konuyla ilgili tüm taraflarca eylemin sürekliliği sağlanmalıdır. Şiddeti durdurmak herkesin sorumluluğudur.

Bunu gerçekleştirmenin önündeki en büyük zorluklardan biri ise çocuklara yönelik şiddet konusunda BM Komitesine güvenilir ve tam bilgi sağlanmasıdır. Konuya hak temelli odaklanma, şiddete karşı savaşmak için güçlü bir silahtır. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye dayanarak sivil toplum örgütlerinin hatta çocukların da Komite’ye bildirimde bulunabilmesi için olanaklar halihazırda mevcuttur.

Bu kılavuz hükümet dışı kuruluşlara Komite’ye sundukları raporlarda şiddet olayları hakkında kapsamlı bilgiye yer vermeleri hususunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.