KAYNAKLAR

Çatışma Bölgelerindeki Çocuklar

UNICEF’in verilerine göre dünyada 7 yaşın altında 87 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşamaya çalışıyor. Kriz koşullarında yaşamaya çalışan çocuklar fiziksel tehlikelerin yanı sıra derin psikolojik hasar riskiyle de karşı karşıya kalmakta.

Son yıllarda ülkemizdeki duruma baktığımızda; 2011 yılından bu yana Suriye’de yaşanan iç karışıklıklarla başlayan ani göç dalgası, bölgede uygulanan sokağa çıkma yasakları, yaşanan zorunlu yerinden edilmeler, bölge insanı ve sivil toplum kuruluşlarının deneyimsiz olması, yaşadıkları bölgeden yerinden edilmelerin çocuklar üzerinde daha kalıcı etkiler bırakmasına neden olmaktadır. Alandaki sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdikleri farklı çalışmalarda çatışma bölgesinden göç ederek Mardin’e yerleşen ailelerin büyük çoğunluğunun çatışmalara tanıklık etmiş olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun oluşturmuş olduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması hususunda; bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının sayıca ve kapasite olarak yetersiz olması, psiko-sosyal rehabilitasyon, beden ve ruh sağlığı gibi konularda çocuklara yönelik olarak yeterince çalışma yapılamıyor olması, ortaya çıkan sorunların daha kalıcı izler bıraktığı nedeniyle “ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ ÇOCUKLAR” konusu bu bilgi notunda ele alınmıştır.İç karışıklıkların başladığı Mart 2011’den bu yana, günden güne artan sayıda Suriye  vatandaşı Türkiye’ye uluslararası koruma bulmak amacıyla gelmekte ve ülkemiz bu kişilere geçici koruma sağlamaktadır. Suriye’deki insan hakları ihlallerinde 2012 ve sonrasında ortaya çıkan hızlı artış, insani yardım ihtiyaçlarında dramatik artışları da beraberinde getirmiştir. İç karışıklıkların başlamasından bu yana, Suriye ile güçlü tarihi, kültürel ve komşuluk bağları olan Türkiye Cumhuriyeti bu durumdan etkilenen Suriye vatandaşları için “açık kapı” politikası izlemiştir.

Göç İdaresi verilerine göre 2016 itibari ile 10 şehirde kurulmuş olan 25 geçici barınma merkezinde 269.150 Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapılmaktadır. Bununla birlikte, geçici barınma merkezleri dışındaki 2.313.450 Suriyeli mülteciye sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlanmaktadır.2 UNICEF’in Nisan 2016 tarihinden itibaren verdiği verilere göre de Türkiye’de 1,490,033 Suriyeli çocuk bulunmaktadır.3 Kamplarda, okul öncesi de dahil olmak üzere, okul çağındaki tüm çocuklar için eğitim hizmetleri mevcuttur ve Türkiye vatandaşlarına verilen standartta sağlık hizmetleri verildiği İçişleri Bakanlığı tarafından belirtilmiştir.