KAYNAKLAR

ÇHS Bireysel Başvuru Protokolü 14 Şubat 2014 İtibariyle Yürürlüğe Girdi!

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye ek Bireysel Başvuru Hakkı İhtiyari Protokolü (OPIC) 19 Kasım 2011’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. Protokol 28 Şubat 2012’de Cenevre’de ve daha sonra New York’ta Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin imzasına açıldı. Protokolün uluslararası yasal bir anlaşma olarak yürürlüğe girmesi için gerekli 10 ülke tarafından onaylanması (Almanya, Arnavutluk, Bolivya, Gabon, İspanya, Karadağ, Kosta Rika, Portekiz, Slovakya, Tayland) ile 14 Nisan 2014’te yürürlüğe girdi!

Protokolü onaylayan Devletlerde yaşayan çocuklar artık doğrudan başvuru ile şikayetlerini BM Çocuk Hakları Komitesi’ne götürebilecekler.

Türkiye, çocukların insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak 24 Eylül 2012′de İhtiyari Protokolü imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış ilişkiler Komisyonunda 29 Ocak 2014’te olumlu görüş verilerek tali komisyonlara gönderilen İhtiyari protokolün TBMM’deki durumu ile ilgili daha fazla bilgi için:

238666.pdf

En kısa zamanda gerekli ulusal yasal değişiklikler yapılarak Protokolün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi hem uluslararası arenada Türkiye’nin saygınlığını arttıracak hem de çocukların haklarının hayata geçmesine katkıda bulunacaktır.

AB Sivil Düşün Programının katkısıyla Uluslararası Çocuk Merkezi Protokol ile ilgili başvuru usul kurallarını Türkiye’de de onaylandığında kullanılması için Türkçeye çevirerek ilgili resmi kurum ve kuruluşlar ile STK'ların kullanımına açmıştır: