KAYNAKLAR

Cinsel İstismar

Çocuğun cinsel istismarı, bir çocuk ile bir yetişkin ya da yaş veya gelişim bakımından sorumluluk, güven ve güç ilişkisi içinde olan iki çocuk arasında, güçlü olanın cinsel gereksinimlerini tatmin etmeyi amaçlayan bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Bütün kız ve erkek çocuklar yaşları, etnik kimlikleri, sosyo-ekonomik konumları ne olursa olsun, cinsel istismar riski altındadır. Bu olgu küresel bir sorun olup, tüm sosyo ekonomik gruplarda, ev ve okul başta olmak üzere tüm kurumlarda yaşanmaktadır. Çalışmalar, cinsel istismarın çok erken yaşlarda başlayıp, yıllarca sürebildiğini göstermektedir.

Cinsel istismar, çocuğa ya da üçüncü kişi / kişilere yönelik ayni ve / veya nakdi bir karşılık içerirse, çocuğa karşı ticari cinsel sömürü (kısaca ÇTCS) olarak tanımlanır. ÇTCS’nin en temel biçimleri çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi, cinsel amaçlı çocuk ticareti, çocuklarla cinsellik amaçlı turizm ve çocuk evlilikleridir.

2015 Yılı Turizm ve Seyahatte Çocukların Cinsel Sömürüsü Küresel Araştırması Ülke Özel Raporu’nda bildirilen vakalardan ve temel bilgilendiricilerle yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler, seyahat ve turizmde çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün Türkiye’de de var olduğuna işaret etmektedir.

Çoğunluğu kızlar olmak üzere gerek Türk gerekse mülteci çocuklar, seyahat ve turizmde istismara ve sömürüye maruz kalmakta; fuhuş ve erken evlendirme dâhil cinsel sömürünün çeşitli biçimlerinin mağduru olmaktadırlar!

ECPAT International Ağı  ve Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanan, Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Türkiye Durum Raporu, cinsel sömürü amaçlı çocuk ticaretine karşı mücadeledeki eksikliklere dikkat çekmektedir. Suriyeli mülteci çocukların zorla evlendirilmesi, fuhuşa zorlanması, üçüncü ya da dördüncü eş olarak satılması yaygınlıkla görülen sorun alanlarıdır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların yaklaşık %4.5’i evlidir. Kamplarda cinsel taciz ve istismar riskinden korkan ailelerin, çocuklarını para karşılığında evlendirmeyi daha güvenli bir yol olarak gördüğü belirtilmektedir. Raporda ayrıca, insan tacirlerinin Rusya ve Ukrayna’dan getirdiği çocukları İzmir, Kuşadası, Fethiye ve Antalya’da fuhuşa sürükleyerek cinsellik amaçlı çocuk turizminde kullanıldığı bildirilmektedir.

Bunun yanında 2015 yılı adli istatistiklerine göre Ege bölgesinde çocuklara yönelik işlenen tüm suçların sayısı 2.986 olup bunların 2.562’si cinsel istismar suçudur.