KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2020

Çocuğa karşı şiddet konusunda araştırmalar ve veriler özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde son derece az ve tutarsız olmakla beraber çocuğa karşı şiddet konusunda artan duyarlık ve bilinç sevindirici ve ümit vericidir. Sonuçta çocuğa karşı şiddetin kapsamı, doğası ve etkileri konusunda ve çocuğa karşı şiddeti yeniden üreten sosyal normlar ve tutumlar hakkında yeterli kanıtlar mevcut değildir. Bunun sonucunda şiddeti önleyecek, gelişimini izleyecek ve savunuculuğu teşvik edecek kanıta dayalı programlar ve politikalar oluşturmak için daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu verilere ayrıca çocukların korunmasına ve iyilik hallerine katkı sunacak kampanyalar, yasalar, yönetmelikler ve hizmetlerin geliştirilmesi için de ihtiyaç duyulmaktadır (Unicef, 2014a).