KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddet İzleme ve Göstergeler Literatür Taraması

Bu literatür çalışması, çocuklara karşı şiddetin izlenmesine yönelik var olan bilgi ve deneyimleri güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte ele alarak, Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, AB finansmanıyla UNICEF tarafından yürütülen Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddetten Korunması Projesi kapsamında yapılmıştır. Proje, sivil toplum örgütlerinin yerel ve ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetle ilgili politika yapım sürecindeki katılımının, veri toplama, izleme ve değerlendirme alanlarında farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri ile güçlendirilmesini hedeflemektedir

Bu çalışma da söz konusu eğitimlerin ve göstergelerin hazırlanmasındaki ilk aşamadır ve çocukların durumunun izlenmesine yönelik farklı yaklaşımları, bunların uygulama örnekleri ve gerektirdiği beceriler ile BM Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması’nda tanımlanan beş temel alanda geliştirilmiş çocuğa karşı şiddet göstergelerini içermesi beklenmektedir. Ayrıca UNICEF’in araştırmasını da kapsayacak şekilde, Türkiye’de çocuğa karşı şiddete ilişkin bilgi sağlaması ve AB