KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu

Çocuk, kendini temsil yetkisi olan, değer gören özerk bir insandır ve bu nedenle de yasal olarak tanınmış bir çok insan hakkı vardır. Çocuk bu haklarını gelişen kapasitesi çerçevesinde kendisi kullanabilir.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS, 1989) (özellikle Madde 19, 34, 37), Sözleşmeye ek protokoller (Silahlı Çatışma,2002 ; Çocukların Satışı, Fuhşu ve Pornografisi 2002; Bireysel Başvuru Mekanizması 2012), ÇHS’yi izlemekle görevli Çocuk Hakları Komitesi’nin (ÇHK) genel yorumları (2013Mart itibariyle 17 tane), ÇHK’nin diğer kararları, diğer uluslararası (BM gibi) ve bölgesel (Avrupa Konseyi (AK) gibi) insan hakları sözleşmeleri ve BM Çocuğa Karsı Şiddet Araştırması (BMCKS ya da CKS Araştırması) çocuğa karşı şiddeti çocukların pek çok hakkının ihlali olarak tanımlar. Bu bağlamda çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocuğun korunması, çocuğun haklarına saygı gösterilmesi ve şiddet içermeyen bir ortamda gelişip var olan potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gerekli ortamın yaratılması konularında devletlerin yasal yükümlülüklerini tanımlarlar.