KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi

Çocuklara karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve çocuk haklarının korunması alanında çalışan örgütler ve gruplar olarak, çalışma alanımız toplumsal cinsiyet temelli ve ayrımcılığa dayalı şiddeti de içermektedir. Bu bilinçle, hem yapacağımız çalışmalarda hem de kendi kurumsal yapımızın gelişiminde, farklı temellerde ayrımcılığın şiddet doğurduğu bilinciyle ağımızın yönetişim mekanizmalarının ve tabanının çeşitliliği kucaklayabilmesini bir çerçeveyle tanımlayabilmek ve toplumsal cinsiyeti eşitliğini bir değişken olarak dikkate almak üzere bir bu politika belgesini ve bu belgenin parçası olarak toplumsal cinsiyeti hesaba katmak için bir eylem planı hazırladık.