KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuk Katılımı Politika Belgesi

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve meslek örgütlerinden oluşur ve çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Çalışmalarında başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BM ÇHS) olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları ve standartları temel alır.

Çocuk Katılımı Politika Belgesi, Ortaklık Ağı’nın tüm çalışmalarında çocuk katılımının gözetilmesini ve savunulmasını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Ortaklık Ağı’nın yürütme organlarına ve üye kuruluşlara bir çerçeve sağlamak için Ağ içi bir çalışma belgesi olarak düzenlenen bu belge, çocuk katılımını anlamlı bir şekilde hayata geçirmek ve geliştirmek için Ortaklık Ağı’nın ihtiyacı olan bilgi ve adımları sunar. Çocuk katılımı tanımı ve ilkeleri ve çocuk katılımının hayata geçmesi için sunalabilecek destekleri içeren belge, Ortaklık Ağı’nda ve Türkiye’deki konuyla ilgili güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenebilir. Ayrıca bu belge, Ortaklık Ağı’nın üyelik protokolü ve mutabakat metnindeki ortak çalışma ilkelerinden bu politika belgesi ile doğrudan ilgili (b) ve (d) maddelerine dayanır.