KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Çocuk Koruma Politika Belgesi

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar, barolar, üniversiteler ve meslek örgütlerinin, çocukların bulunduğu her ortamda maruz kalabildiği her tür şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. 

Çocuk Koruma Politika Belgesi - bundan sonra Politika Belgesi olarak anılacaktır- Ortaklık Ağı’nın kendi çalışmaları kapsamında yol açabileceği olası şiddet durumlarından ve zararlardan çocukları korumak ve böyle durumlar ile karşılaşıldığında sağlıklı müdahale yöntemleri geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Politika Belgesi, Ortaklık Ağı’nın çalışmalarında çocukların korunmasına yönelik düzenlemeleri içermesinin yanı sıra, Ortaklık Ağı üyesi kuruluşlara, kendi çalışmaları içinde çocukların güvenliğini gözetme konusunda bir çerçeve sağlamak amacıyla da hazırlanmış, Ağ içi bir çalışma belgesidir.