KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddetin Ele Alınmasında Ve Önlenmesinde Ulusal Eylem Planlarının Rolü

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, tüm Taraf Devletleri, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de (ÇHS) bulunan çocuk haklarının tanınması, korunması ve tam olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak araç ve mekanizmalar oluşturmaya çağırmaktadır.

Türkiye, ÇHS’ye taraf bir devlet olarak “çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, cinsel istismar dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alma ” ve “çocukları esenliklerine zarar verebilecek her türlü sömürüden koruma” sorumluluğuna sahiptir. Bu sorumlulukları çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) tarafından , UNICEF'in de desteğiyle 2014 yılında Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi için Ulusal Eylem Planı (UEP) taslağı hazırlanmıştır. Bu planın geliştirilmesi ve yürürlüğe konması için atılan adımlar, Türkiye’nin, çocukların şiddet içermeyen bir toplumda yaşaması, öğrenmesi ve büyümesine yönelik çabalarına işaret etmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye, halen onay bekleyen bu planın hayata geçirilmesiyle hem ÇHS’ye taraf bir devlet olarak sorumluluğunu yerine getirmek için yeni bir adım atmış olacak, hem de çocuk haklarının, politika, mevzuat, bütçe kaynakları ve toplumsal normlar yoluyla savunulması ve desteklenmesi için BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından yapılan çağrılara da uygun hareket etmiş olacaktır.