KAYNAKLAR

Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme (BMÇHS): Türkiye’nin de dahil olduğu Birleşmiş Milletlere üye olan devletler tarafından uzlaşma ile hazırlanan bir insan hakları hukuku metnidir ve onaylayan devlet bakımından bağlayıcıdır. Gelişimsel özel durumlarını gözeterek çocukların medeni siyasi ekonomik sosyal ve kültürel haklarını korumak, haklarına saygı duyulmasını ve hakların hayata geçmesini kolaylaştırmak için 1989 yılında tüm ülkelerin oybirliği ile Birleşmiş. Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin eksiksiz olarak uygulanmasını sağlama ve izleme; çocuklara daha fazla öncelik tanınması ve daha olumlu tutumlar benimsenmesi için çalışma; gerektiğinde yapılması gereken değişiklikleri aktif biçimde dile getirerek yasaları, politikaları ve uygulamaları etkileme; devletin çocuklara ilişkin çalışmalarını her düzeyde etkili biçimde eşgüdüme kavuşturma; çocuklara ayrılan kaynakların verimli kullanılmasını sağlama; çocukların dinlenilmesini ve çocukların görüşlerini yansıtacak kanallar bulunmasını sağlama; çocukların durumu ile ilgili yeterli verilerin yayınlanmasını sağlama; çocukların ve yetişkinlerin çocuk haklarına ilişkin bilinç ve duyarlılıklarını geliştirme, gerekli soruşturmaları yapma, araştırmaları yapma veya yapılmasına önayak olma rolünü üstlenen kuruldur.