KAYNAKLAR

Çocuk Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Katılımlı Eylem Araştırması ve Öğrenme Yöntemi Uygulama Kılavuzu

Çocuk hakları örgütleri uzun yıllardır ortak izleme ve raporlama yapmak için çalışmalar yürütmektedir. Ancak bu çalışmalarda iki sorun karşımıza çıkmaktadır:

İlki, bazı kamu kurumlarının ve bilimsel çevrelerin bu çalışmaların yöntemini ve geçerliliğini sorgulayabilmesidir. Bu da çocukları korunmasız kılabilen sistemik sorunların önüne geçmek için yapılan savunuculuk çalışmalarına zarar vermektedir.

İkincisi ise farklı nedenlerden dolayı yerel düzeyde raporlama çalışmalarının yeterince gelişememiş olmasıdır. Bu eksikliği tamamlamak için uygulanan yöntemlerden biri olan, ulusal bir sivil toplum örgütünün yerel bir sivil toplum örgütüne gidip gözlem yapıp bunun raporlaması, yerel sivil toplum örgütünün gerçeklerini yeterince yansıtamamaktadır. Yerelden ve çocuklardan doğrudan bilgilerle beslenmiş izleme ve raporlamalar, ulusal düzeyde yapılan raporlama çalışmalarının temelini oluşturmalıdır.