KAYNAKLAR

Çocuk Dostu Turizm’de Çocuk Sağlığı Eğitici Egitimi Materyali

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlığın tanımı sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde olmasıdır. Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) çocuk sağlığı ve haklarına verdiği önem çerçevesinde çocuğun turizmde de bedenen, ruhen ve sosyal yönden sağlığını korumak, geliştirmek ve yüceltmek için turizm sektöründe çalışanların çocuk sağlığı ve hakları alanında kapasitelerini geliştirmek için “Çocuk Dostu Turizm Eğitimi” planlamıştır.

Avrupa Konseyi şiddete karşı bütüncül stratejilerde çocuk dostu hizmetleri, çocukların bakımı, eğitimi ve korunmasından sorumlu tüm kurum, hizmet birimi ve tesislerin birincil hedefi ve çocukların azami ölçüde yaşamalarını, gelişmelerini sürdürmelerini ve refahını sağlamak olarak tanımlanmaktadır.

Çocuk dostu bakım hizmetlerinde çocukların bakımı ve korunmasından sorumlu tüm kurum, hizmet birimi ve tesisler için, çocukların üstün menfaatlerine ve tam olarak gelişimlerine yönelik standartlar getiren düzenlemelere uyulmalıdır. Hangi yetki ve sorumlulukla olursa olsun, çocuklarla ilgili işlerde çalışan şahısların; çocuğun yaşama hakkı, şiddete karşı korunma hakkı ile söz konusu şahısların toplumda saygın bir yere sahip olma hakkı arasında uygun bir denge gözetecek şekilde, ilgili göreve uygunluklarını kapsamlı olarak inceleyecek bir sistem geliştirilmelidir.

Bu Modül Turizm sektörü çalışanlarının çocuk sağlığı konusunda hizmet-içi eğitimlerinde kullanılmak üzere “Çocuk Dostu Turizm Projesi” kapsamındaUluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanmış ve “Çocuk Dostu Turizm” pilot eğitimlerinde katılımcıların geri bildirimleri ile revize edilmiştir.