KAYNAKLAR

Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları için Kamu Denetçiliği Kurumu Başvuru Kılavuzu

Çocuk haklarının hayata geçirilmesinde ve hak ihlallerinin önlenmesinde, hem yasal düzenlemelerde hem de uygulamalarda en önemli referans kuşkusuz ki Türkiye’nin de 1995 yılından bu yana taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’dir. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin genel yorumları, çocuk haklarının yorumlanması, uygulanması ve çocukların korunması ile ilgili standart bir çerçeve sunmaktadır. Komite’nin 2 No’lu Genel Yorumu “Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kuruluşlarının (UİHK) Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılmasındaki ve Korunmasındaki Rolü” ile ilgilidir ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumların hayata geçirilmesinde dayanak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 4. maddesi gereği taraf Devletlerden, çocuk haklarının yaşama geçirilmesi için gerekli bütün yasal ve idari önlemleri almaları ve bu bağlamda 4. maddenin gerçeklemesi için Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kuruluşları hayata geçirmeleri beklenmektedir. Birleşmiş Milletlerin 2 No’lu Genel Yorumunda söz konusu kuruluşların çalışma şekillerine ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. Buna göre;

Bağımsız insan hakları kuruluşlarından (UİHK) kendi çalışmalarına aşağıda sıralı kuruluşların katılımını sağlaması ve işbirliği yapması beklenmektedir;