KAYNAKLAR

Çocuk Hakları İçin Ağ Kurma Çalışmaları Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) İçin Kılavuz

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) BM Genel Kurulu tarafından 1989 yılında benimsenmiş ve ABD ve Somali dışında Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülke tarafından onaylanmıştır. Sözleşme’de yer alan ilkeler ve standartlar tüm dünyada hemen hemen evrensel kabul görmüştür. Bununla birlikte, resmi anlamdaki onay ile fiili uygulama arasında büyük bir boşluk bulunmaktadır. ÇHS’nin uygulanmasında başlıca sorumluluk hükümetlere düşmektedir. Ne var ki, üzerlerindeki yükümlülükleri ciddiye alan ülke sayısı çok azdır. Hükümet Dışı Kuruluşların (HDK), hükümetlerin çocuk haklarına öncelik vermelerini ve taahhütlerini yerine getirmelerini sağlayacak çabalara önemli katkıları olabilir.

Birçok ülkede ulusal çocuk hakları koalisyonları oluşturulmuştur ve bu koalisyonların çoğu ÇHS’nin gerek uluslararası gerekse ulusal ölçeklerde uygulanmasında ve izlenmesinde aktif biçimde görev almaktadır. Sonuçta bu oluşumlar koalisyonlarda nasıl çalışılacağı ve hangi etkinliklerin gerçekleştirilebileceği konusunda önemli bir deney birikimi sağlamışlardır.

Bu kılavuzun hazırlanmasına Çocuk Hakları Sözleşmesi HDK Grubu Ulusal Koalisyonlar Görev Birimi’nin girişimiyle başlanmıştır ve kılavuz Cenevre’deki HDK İrtibat Birimi ile birlikte kaleme alınmıştır. Amaçlanan, HDK’ların çocuk hakları koalisyonları kurmalarına ve bu koalisyonları sürdürmelerine yardımcı olacak pratik bir araç geliştirmekti. Kılavuzda, koalisyon oluşumunda nasıl hareket edileceği, çocuk haklarının savunulmasında kullanılan yöntemler ve HDK’ların başta Çocuk Hakları Komitesi’ne iletecekleri raporlar olmak üzere izleme mekanizmalarından nasıl yararlanabileceklerine ilişkin görüşler yer almaktadır.