KAYNAKLAR

Çocuk Hakları: Stratejik Davalar İçin Kılavuz

Bu kılavuz, çocuk hakları adına çalışmalar yapanların stratejik davanın ne olduğunu kavramalarına ve etkili bir tanıtım-savunu çalışmasında bir seçenek olarak mahkeme önünde hukuku kullanma konusunu dikkate almalarına yardım amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz, hukuk mesleğinde olan ve olmayan HDK çalışanlarına yönelik olup yerel koşullara ve usullere uyarlanabilir.