KAYNAKLAR

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Periyodik Raporlanmasında Çocuk Katılımına İlişkin Kılavuz

Bu belgede, Çocuk Haklarına dair Sözleşme bağlamındaki izleme ve rapor süreçlerine çocukların nasıl dahil edilebilecekleri konusunda bilgiler bulacaksınız. Her somut durum diğerinden farklıdır. Dolayısıyla, bu belgenin, yalnızca kılavuzlar sunduğu unutulmamalıdır. Ülkenin, çocukların veya izlenen konunun/temanın özelliklerine göre kılavuzlarını uyarlanması gereklidir.