KAYNAKLAR

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Uygulamasının İzlenmesi Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu

Bugün dünyada çocukların olumsuz çevre koşulları ve koruyucu hizmetlerin eksikliği nedeniyle yeterli büyümeve gelişme gösteremedikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra milyonlarca çocuk gerektiğinde sağlık kuruluşlarına ulaşamamakta ve hizmet alamamaktadır. Temel eğitim alamayan birçok çocuk psikososyal, duygusal ve bilişse lyönden yeterli gelişim gösterememektedir.

Çocukların, fiziksel ve psikososyal yapıları nedeniyle sağlık ve yaşamlarının korunması, kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal olaylara katılmaları ve güç koşullarda korunmaları başta devlet olmak üzere tüm toplum ve ailelelerin sorumluluğundadır. Ancak bu konularda çocukların genel olarak görüş ve düşünceleri alınmamaktadır. Her çocuk kendi yaş grubuna, cinsiyetine ve yaşadığı topluma göre kendi sağlık ve gelişimleri ile ilgili olaylarda karar verme becerisine sahiptir. Fakat bu konuda çocuklara görüşlerini ifade edecek yeterli olanak sağlanamamaktadır.

Çocukların yaşama, gelişme, katılım ve korunma haklarını en kapsamlı olarak tanımlayan uluslararası sözleşme olan Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilmiştir. Bu Sözleşme, tarihte dünya ülkeleri tarafından en yaygın olarak kabul edilen ve benimsenen insan hakları belgesidir. Türkiye, Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamış, 1994 yılında TBMM’de onaylanmış ve 1995 yılında yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu yasa ile çocukların sosyal, ekonomik, kültürel, medeni ve siyasal tüm haklarına ilişkin olarak sorumluluk almayı ve gerekli uygulamaların yapılmasını taahhüt etmiştir.

Sözleşme maddelerinin yaşama geçirilmesinde Hükümet Dışı Kuruluşlara pek çok görev düşmektedir. Hükümet Dışı Kuruluşların, çocukların Sözleşme içinde yer alan haklarına ulaşmaları için savunuculuk ve uygulamalara katılmaları beklenmektedir. Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmak zorunda olduğu raporun yanı sıra, Hükümet Dışı Kuruluşlar ve çocukların Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili görüşlerini içeren alternatif bir raporun Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmaları istenmektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği iş birliğinde hazırlanan “Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu”, Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de yer alan hakların uygulanması ile ilgili Hükümet Dışı Kuruluşların görüşlerini içermektedir.

Bu raporun hazırlanmasına katkı sağlayan kuruluşların ortak isteği, Türkiye’de çocuk haklarında çalışan Hükümet Dışı Kuruluşların çocuk hakları konusunda yapacakları savunuculuk, uygulama ve raporlama sürecini hızlandırmaktır. Çocuklarımızın haklarına ulaşmaları konusunda, Hükümet Dışı Kuruluşların katkılarıyla tüm engellerin aşılacağına inanıyoruz.