KAYNAKLAR

Çocuk Katılımı için Mikrofon Programı Raporu

Çocukların katılım hakkı, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin şemsiye haklarından biri olmasına rağmen belki de en göz ardı edilebilen ve hayata geçirilmesi en zor haklardan biridir. Çocukların, hakları olan bireyler olarak algılanmaları ve hayatları ile ilgili tüm konularda birer özne olarak yer almaları bu hakkın hayata geçmesinde çok önemli iki unsurdur. Bunun için ise özellikle sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.

Bu çalışma AB Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından yürütülen “Çocuklarla Birlikte Güçlü” projesinin bir uygulaması olarak gerçekleştirilmiştir. “Mikro-Fon Küçük Destek Programı” adıyla yürütülen bu program çocukların katılım haklarının uygulanması için ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve bu vesile ile mikrofonu çocuklara uzatarak onların seslerinin duyulması amacını taşımaktadır.

Mikro-Fon Programı sağladığı teknik ve finansal destek ile Türkiye’nin yedi (7) farklı bölgesinde, 84 farklı sivil toplum kuruluşunun çocuklarla birlikte çalışma yürütmesine aracılık etmiştir. Dileğimiz, bu girişim ve destek sürecinin bu alanda yürütülecek diğer çalışmalara örnek oluşturması, çocukların seslerinin duyulması için daha kapsamlı çalışmaların çocuklarla birlikte yapılabilmesidir.

Program boyunca gerek yüz yüze gerek diğer iletişim kanalları aracılığıyla bir araya geldiğimiz ve birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz tüm kuruluşlara içten teşekkür ederiz. Ama en büyük teşekkür, her bir araya gelişimizde bizlere yeni şeyler öğreten, program boyunca çalışmalarda yer alan tüm çocuklara.

Tüm çocuklara içten sevgilerimizle…