KAYNAKLAR

Çocuklar için ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Çalışmalarda Etik İlkeler

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC/UÇM), kısa vadede, gerçekleştirdiği aktivite ve projelerin planlanmasında ve uygulanmasında, uzun vadede ise derneğin stratejik programlarına yön verme aşamasında ve bu çalışmaların geliştirilmesinde, çocuklarla birlikte çalışmaktadır.

ICC çocuk katılımını şu şekilde tanımlamaktadır: Çocuk katılımı, çocukların kendilerini etkileyen karar alma süreçlerine, katılımın değişik düzeylerinde, düzenli ve sürekli bir şekilde görüş bildirmesi ve katılmasıdır. Bu süreç aşağıda sıralanan koşulların yerine getirilmesini gerektirmektedir: