KAYNAKLAR

Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması

Avrupa Konseyi ölüm cezasını Avrupa’dan silip atmak için nasıl sistematik bir kampanyayürütmüşse, bugün de kıtayı fiziksel ceza uygulamalarından kurtarma vizyonunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İnsanlara vurmak yanlıştır – ve çocuklar da insandır.

Çocuklar, insanlık onurlarına saygı gösterilmesi, fiziksel dokunulmazlıkları açısından yetişkinlerle aynı haklara sahiptirler ve yasa gereği kendilerine eşit koruma sağlanması gerekir. Avrupa Konseyi üyesi 47 devlet, uluslararası ve bölgesel insan hakları belgeleri çerçevesinde, insan hakları alanında acilen yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üstlenmiştir. Bu çerçevede, evde, aile içinde olanlar dâhil, çocuklara uygulanan her tür fiziksel cezayı yasaklamak ve ortadan kaldırmak üzere yasalarında reform yapmak, eğitsel vediğer önlemleri almak zorundadırlar.

Yukarıda anlatılan, 2006 yılında bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir hedef haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması çerçevesinde BM Genel Kuruluna sunulan bir rapor, 2009’u fiziksel cezanın ortadan kaldırılması hedefinin gerçekleşeceği yıl olarak belirlemiştir. Avrupa bu doğrultuda yol almaktadır: Ekim 2007’ye gelindiğinde üye devletlerin üçte birinden çoğu bu yasağı fiilen koşmuş durumdadır ve en az sekiz ülke daha bu alanda kapsamlı reform taahhüdünde bulunmuştur.