KAYNAKLAR

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismardan Korunması için Terimler & Kavramlar Kılavuzu

Kılavuz, kuruluşlar arası bu girişimin sonucudur. Kılavuz, profesyonellerin ve  uluslararası kuruluşların çocukların cinsel sömürüsü ve istismarını önlemek ve ortadan kaldırmak üzere yaptıkları çalışmalarda sıkça kullandıkları bir dizi terimi içermektedir. Amaç, bu terimlerin “evrensel” kullanıma girmesi, söz konusu olguya karşı insani yardım gerektiren savaş, doğal felaketler, göç, çatışma vb. ortamları dahil tüm ortamlarda uygulanabilir olmasıdır. Kılavuzda; her terimin anlamı dilbilimsel açıdan açıklanmakta ve nasıl kullanıldığı analiz edilmektedir. Belirli bir terimin dikkatli kullanılması gerekiyorsa bu belirtilmekte, ayrıca bazı terimlerin kullanılmasından kaçınılması tavsiye edilmektedir. Belirli bir terim için uluslararası ve/veya bölgesel hukuk belgelerinde yapılmış tanımlar varsa bunlara yer verilmektedir. Gerektiği durumlarda insan hakları sözleşmelerinin komitelerinin genel görüşlerinden, ayrıca uluslararası ve bölgesel kuruluşların kararları ve tavsiyelerinden derlenen bilgilerden de yararlanılmıştır. Katılan tüm kuruluşlar çalışmaya ayrıca kendi yayınları ve raporlarıyla da katkıda bulunmuştur.