KAYNAKLAR

Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması

Çocuğa yönelik şiddet, dünyada ve Türkiye’de toplumun bir çok kesiminde yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu çocukların sağlıklı bir şekilde, ruhsal, fiziksel, ve sosyal gelişimini yaralamakta ve onarılması çok güç kalıcı, olumsuz etkiler bırakmaktadır. Çocukların şiddete uğradığı toplumlar, bu durumdan ekonomik, sosyal ve kültürel olarak olumsuz etkilenmektedirler.

Çocuklara yönelik şiddet temel bir insan hakkı ihlalidir. BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) de dahil olmak üzere bir sürü insan hakları hukuku belgesi, çocukların şiddete karşı korunma haklarını güvence altına almaktadır. Ancak tüm uygulamalara karşın çocuğa yönelik şiddet yaygın olarak varolmaya devam etmektedir. Bu nedenle bizler bir araya gelerek, çocuğa yönelik ev içi şiddetin önlenmesine katkı sağlamak, şiddetin önlenmesinde çözümün parçası olmak amacıyla “Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” projesinin çalışmalarına başladık. Elinizde tutmuş olduğunuz araştırma, bu projenin faaliyetlerinden biridir.

Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet araştırması; halihazırda var olan şiddeti “görünür kılmaya” ve şiddetin önlenmesi adına gerekli adımların atılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. “Şiddet şiddeti doğurur” bakış açısıyla, çocuğa yönelik olarak, ev içinde gerçekleştirilen şiddetin önlenmesinin, diğer alanlarda yaşanan şiddetin önlenmesine de katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Araştırma kapsamında, İstanbul’da, danışman ve psikologlarla birlikte, 49 ilköğretim okulundan 440 çocukla görüşülmüş, sonuçlar değerlendirilerek, araştırma raporu hazırlanmıştır. Araştırma çocukların ev içinde şiddete tanık olma durumu, fiziksel, duygusal şiddet yaşantıları, ev içinde diğer çocuklar tarafından gördükleri şiddet deneyimleri ve ihmal edilme yaşantıları üzerine odaklanmaktadır. Araştırma kapsamında ayrıca çocukların çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik önerileri ve kendileriyle yapılan görüşme konusundaki görüşleri sorulmuştur.

Bu araştırma ile çocuğa karşı şiddetin oluştuğu tüm ortamların birbirinden bağımsız olmadığı bilinerek ancak sadece ev içi ortama odaklanarak, çocukların şiddet deneyimlerini görünür hale getirmek ve çocukların şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini paylaşmak amaçlanmıştır.