KAYNAKLAR

Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve Mağdur Çocukları Koruma Alanında Çalışanlar için Temel Eğitim Materyali

Türkiye’de, Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç davalarının %46’sının çocuklara karşı işlendiği, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûmiyet alanların %61’inin suçu çocuklara karşı işlediği, çocuk istismarı ve taciz olaylarının yılda 100 bini geçtiği ve yılda ortalama 7 bin çocuğun cinsel olarak istismara maruz kaldığı görülmektedir.

Bu karanlık tabloya karşın konu ile ilgili olarak alanda çalışmakta olan profesyonellerin spesifik olarak çocuk istismarı ve sömürüsü, çocuk pornografisi, çocuk ticareti ya da çocuk fuhuşu ile ilgili olması gereken ve beklenen düzeyde bilgi sahibi olmadıkları, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtilerini ve risk faktörlerini tanıma konusunda bilgi eksikleri olduğu, buna bağlı olarak çocuğu korumaya yönelik etkin hizmet ve müdahale süreçlerini oluşturamadıkları gözlemlenmektedir.

Bu durum ise maalesef istismarın gizli kalmasına, çocuğa müdahaleyi, erken tanı ve tedaviyi engelleyerek çocuğun korunamamasına neden olmaktadır. Sorunun çözümlenmesi için çocuk istismarı ile çalışan ve karşılaşan profesyonellere önemli sorumluluklar düşmektedir. İlgili profesyonellerin toplumu bilgilendirmesinin yanı sıra diğer görevi de istismar ve ihmal olgularının tespit edilmesi, tedaviye yönlendirilmesi ve adli makamlara bildirmesidir.