KAYNAKLAR

Çocuklarla Birlikte Güçlüyüz Küçük Destek Programı

Türkiye’de sivil topluma çocukların etkin katılımını desteklemek amacıyla tasarlanan Küçük Destek Programı, aslında Türkiye’deki çocuk hakları ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen 3 yıllık bir programın parçası olarak ortaya çıkmıştır. 2015 yılında başlayan Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi– Uluslararası İle Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak Projesi, kısa adıyla ‘’Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü’’ ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 3 büyük çocuk hakları ağı savunuculuk, izleme ve raporlama ve çocuk katılımı alanında faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda, UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER) desteğiyle ve katılımıyla Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafında yürütülen çalışmalarda, yararlanıcı ağlar ve üyeleri; Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı), Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı(ÇAÇAv) çocukların hayatında bir değişim yaratmak amacıyla ortaklık kurmuştur.

Çocukların kendi hayatlarını etkileyen konularda alınan kararlara katılım hakkı ve bu süreçte sivil toplum örgütleri ile ortaklık kurmaları ve birlikte hareket etmelerine verilen önemden yola çıkılarak, 2017 yılında Küçük Destek Programı Uygulanmıştır. Bu süreçte, çocuklar kendi fikirlerini planlamak ve uygulamak için sivil toplum örgütleri ve gençlik grupları ile bir araya gelmiş ve Küçük Destek Programı’na fon başvurusunda bulunarak çalışmalarını hayata geçirmişlerdir. Küçük fonlar ile çocukların hak savunuculuğu çalışmalarında yer almasına ve çevrelerinde değişim yaratmak için sivil toplum ile bir araya gelmesine olanak sağlayan Program’ın sonucunda Çocuklarla Birlikte Güçlü Küçük Destek Programı Çalışmaları Derlemesi yazılmıştır.

Çocuklarla Birlikte Güçlü Küçük Destek Programı Çalışmaları Derlemesinin’ yazılmasındaki amaç Sivil Toplum Kuruluşlarının, Gençlik ve Çocuk Gruplarının çocuk katılımını içeren faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin sonuçlarının geniş kitlelerle paylaşarak görünürlüğünü sağlamak ve bu programın uygulaması ile edinilen tecrübeleri paylaşmaktır. Bu çalışmada, Küçük Destek Programı tarafından desteklenen çalışmaların tamamı ile ilgili tanıtıcı bilgileri, iyi örnekleri ve yapılan çalışmalarda ortaya çıkan görselleri bulabilirsiniz. Gerçekleştirilen 49 çalışmadan 8 iyi uygulama olarak değerlendirilmiş ve bu çalışmalar ayrı bir bölümde ele alınmıştır. İyi uygulamalar belirlenirken, çalışmanın kalıcı bir etki bırakması, çocuk katılımının çocuk önderliğinde gerçekleşmiş olması, STÖ’lerinin çalışmalarına doğrudan ve etkili katkıda bulunması gibi konular göz önüne alınmıştır. Bu çalışma hazırlanırken Küçük Destek Programı yararlanıcılarından talep edilen çalışma sonu raporlamalarından, bu raporlarda bildirdikleri, faaliyetlerine yönelik ve Küçük Destek Programına yönelik görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışma Küçük Destek Programı’nın gelecekte yürütülmesi planlanan benzer çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.