KAYNAKLAR

Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar

Bu derleme, Çocuklarla İlgili ve Çocuklarla Birlikte Yapılan Araştırmalarda Gözetilecek Etik Kurallar - ERIC (The Ethical Research Involving Children) başlıklı uluslararası bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. ERIC’i gündeme getiren, çocukların insanlık onuruna saygı ve bağlamı ne olursa olsun her tür araştırmada çocukların haklarına ve iyi olma hallerine özen gösterilmesi yönündeki ortak uluslararası duyarlılıktır. ERIC derlemesi bu amacın gerçekleşebilmesi için eleştirel düşünme, düşünümsel diyalog ve etik karar verme açısından bir araç olarak işlev görmekte; farklı disiplinler, teorik ve yöntemsel konumlanışlar ve  uluslararası bağlamlarda çocuklarla yapılan araştırmaların daha ileri düzeye getirilmesine katkıda bulunmaktadır. Burada vurgu,  araştırma etiğine yönelik olarak, araştırmacılar, çocuklar, aileler, topluluklar, araştırma kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında  dinamik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler öngören düşünümsel bir yaklaşıma duyulan ihtiyaca yapılmaktadır. Dolayısıyla, ERIC derlemesinin içeriği sıkı kurallar getiren yaklaşımların ötesine geçerek etik konuların, çeşitli sektörlerdeki çağdaş araştırma  pratiklerinin ve bunların gerçekleştikleri ulusal/uluslararası bağlamların daha eleştirel biçimde ele alınmasını özendirmektedir.