KAYNAKLAR

Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi 2011-2013

Merkezi Strazburg’da (Fransa) bulunan 47 üye ülkeli Avrupa Konseyi, bugün fiilen tüm Avrupa kıtasını kapsamaktadır. Konsey, 800 milyonun üzerinde Avrupalıyı ve beş g.zlemci ülkeyi (Kanada, Papalık, Japonya, Meksika ve ABD) temsil etmektedir. 1949 yılında kurulan Konsey kıtadaki en eski siyasal örgütlenmedir. Avrupa Konseyi’nin amacı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte bireyin korunmasıyla ilgili diğer başvuru metinleri temelinde Avrupa’da ortak bir hukuksal ve demokratik alanın oluşturulup yaygınlaştırılmasıdır.