KAYNAKLAR

Haydi Oynayalım

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Uluslararası Çocuk Merkezi arasında Kasım 2008 tarihinde imzalanan hibe sözleşmesi ile Avrupa Birliği’nin mali desteğini alan “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde Çocuk Hakları Birimi Kurulması Projesi”, Gaziantep Büyükşehir Belediye’sinin desteğinde gerçekleştirilmiştir.

Gaziantep ili, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-UNICEF 2006-2010 Ülke Eylem Planı çerçevesinde Çocuk Dostu Şehirler Projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırılan 12 ilden biridir. Proje, çocuk hakları ve çocuk katılımı konularında yürütülen faaliyetlere kurumsal bir yaklaşım kazandırmak, çocuk dostu şehir kriterlerinden olan çocuk katılımının, Belediye çalışmalarında gözönünde bulundurulması ve yaygınlaştırılması amacını taşımaktadır.

Bu kitapçıkta, projenin faaliyetlerinden biri olan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilen “Çocuk Hakları Çalıştay”ına katılarak çocuk dostu şehir kavramı konusunda bilgilenen çocukların bizlere gönderdiği çocuk oyunlarını bulacaksınız. Sayfaları süsleyen güzel resimleri de projenin bir başka faaliyeti olan “Çocuk Dostu Şehir: Gaziantep” amblem yarışmasına gönderilen yüze yakın resim ve amblem arasından seçilmiştir.