KAYNAKLAR

Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlama El Kitabı

Bugün dünyada çocukların olumsuz çevre koşulları ve koruyucu hizmetlerin eksikliği nedeniyle yeterli büyüme ve gelişme gösteremedikleri bilinmektedir.

Bunun yanısıra milyonlarca çocuk gerektiğinde sağlık kuruluşlarına ulaşamamakta ve hizmet alamamaktadır. Temel eğitim alamayan birçok çocuk psikososyal, duygusal ve bilişsel yönden yeterli gelişim gösterememektedir. Çocukların, fiziksel ve psikososyal yapıları nedeniyle sağlık ve yaşamlarının korunması, kişisel kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal olaylara katılmaları ve güç koşullarda korunmaları başta devlet olmak üzere tüm toplum ve ailelelerin sorumluluğundadır. Ancak bu konularda çocukların genel olarak görüş ve düşünceleri alınmamaktadır. Her çocuk kendi yaş grubuna , cinsiyetine ve yaşadığı topluma göre kendi sağlık ve gelişimleri ile ilgili olaylarda karar verme becerisine sahiptir. Fakat bu konuda çocuklara görüşlerini ifade edecek yeterli olanak sağlanamamaktadır.