KAYNAKLAR

İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Şubat 2008’de yürürlüğe giren İnsan Ticaretine Karşı Eyleme ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi insan ticaretini önlemeyi, mağdurlarını korumayı ve insan ticareti yapanlar hakkında adli kovuşturma yapılmasını sağlamayı amaçlar. Sözleşme (ister ulusal düzeyde, ister sınır ötesi kapsamda olsun, ister organize suçla bağlantılı olsun veya olmasın) tüm insan ticaretini ve insanticaretinin tüm mağdurlarının (kadın, erkek ve çocuklar) yanı sıra her tür istismarı da kapsar. Sözleşmede aynı zamanda siviltoplumla ortaklığı ve uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya yönelik tedbirler de yer alır.

Sözleşmenin ana katma değeri insan haklarına ve mağdurların korunmasına odaklanmasıdır. Sözleşmede insan ticareti bir insan hakları ihlali ve insan onuruna ve kişilik bütünlüğüne bir hakaret olarak tanımlanmaktadır. Bu da insan ticaretini önlemeye, mağdurları korumaya ve insan ticareti vakalarını etkin bir biçimde araştırmaya yönelik eyleme geçmemeleri halinde, ulusal makamların sorumlu tutulacağı anlamına gelmektedir.

İnsan ticareti dünya çapında bir olay olup sınır tanımamaktadır. İşte bu nedenle de, söz konusu sözleşme tüm dünya ülkeleri içingeçerli ve anlamlı olup, bu ülkelerin tümüne açıktır.