KAYNAKLAR

İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Sözleşme’nin Amacı:

a. Cinsiyet eşitliğini güvence altına alarak insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti ile mücadele;

b. Cinsiyet eşitliğini güvence altına alarak mağdur ve tanıklara koruma ve yardım için kapsamlı bir çerçevenin tasarlanması, insan ticareti mağdurlarının insan haklarının korunması ve etkin soruşturma ve kovuşturma sağlanması; 

c. İnsan ticaretine karşı eylemde uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi. 

Sözleşme’nin Kapsamı : Mağdurların korunmasına ilişkin önlemler ve uluslararası işbirliği açılarından olmak üzere her türlü insan ticareti biçimini ifader eder. Sözleşme sadece sınır aşan insan ticaretini değil ulusal, organize suçlarla bağlantılı olan ya da olmayan ve istismar amacı ile yapılan insan ticaretini de kapsamaktadır. İnsan ticareti; eylem, araç ve amaç olarak üç temel unsurun bir birleşiminden oluşur. İnsan ticareti, bu öğelerin tek tek bulunması değil bunların bir birleşimidir.

Eylem: Kişilerin işe alınması, nakli, transferi, barındırılması veya misafir edilmesidir.

Araç: Tehdit, güç kullanımı veya sair baskı kullanımı, kaçırma, hile, aldatma, gücün veya hassas bir konumun kötüye kullanılması, başka bir insan üzerinde kontrole sahip olan bir kimsenin rızasını almak üzere ödeme yapmak veya kazanç sağlamak ya da kendisine yapılan ödemeleri ve sağlanan kazançları kabul etmektir.

18 yaşını doldurmamış bireyler için yani ÇOCUKLAR İÇİN ARAÇ UNSURU ZORUNLU DEĞİLDİR... 

İstismar amacı: Asgari olarak, diğer kişilerin fuhuş faaliyetlerinin istismarını veya sair şekillerdeki cinsel istismarı, zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, köleliği veya kölelik benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların çıkarılmasıdır.

Sözleşme, yaş cinsiyet ayrımı yapmaksızın insan ticaretine maruz kalan herkesi kapsamaktadır.