KAYNAKLAR

Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları için Bir Rehber

Avrupa Konseyi, nasıl ölüm cezasını Avrupa’dan silip atmak için sistematik bir kampanya yürüttüyse, şimdilerde benzer bir şekilde, fiziksel cezanın olmadığı bir kıta yaratma vizyonunu hayata geçirmeye çalışmaktadır. İnsanlara vurmak doğru bir davranış değildir ve unutmamak gerekir ki çocuklar da insandır.

Çocuklar, insanlık onurlarına ve beden bütünlüklerine saygı duyulması ve kanun önünde eşit korumaya sahip olma bakımından yetişkinlerle aynı haklara sahiptirler. Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin, uluslararası ve bölgesel düzeydeki insan hakları belgeleri uyarınca, yasalarını iyileştirme ve haneiçinde de dâhil olmak üzere çocuğa yönelik her türlü fiziksel cezanın yasaklanması ve ortadan kaldırılması için ilgili diğer tedbirleri ivedilikle alma konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır.

Avrupa’daki parlamentoların, devletlerin fiziksel cezayı ortadan kaldırmalarında oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Sonuçta gerekli yasal reformların gerçekleştirilmesi, hükümet uygulamalarının izlenmesi ve maddi kaynakların tahsisi gibi konular parlamentoların sorumluluğundadır. Parlamentolardaki vekiller de, hem ulusal liderler hem de toplum liderleri olarak, bu konuda farkındalığın artırılmasını sağlayabilir ve çocukların şiddet kullanılarak terbiye edilmesine dair yerleşik hale gelmiş geleneksel kabulün değişmesinde çaba gösterebilirler.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 47 üye ülkenin meclislerindeki temsilcileri bir araya getiren bir organdır. Avrupa Konseyi’nin idam cezasının kaldırılmasındaki başarısını dikkate alan Meclis, fiziksel cezalandırmanın da aynı biçimde ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütülmesi çağrısında bulunmuştur.

Parlamenterler Meclisi, Avrupa’nın “çocuklar için fiziksel cezadan arındırılmış bir bölge” olması çağrısında bulunan tavsiye kararını da 2004 yılında kabul etmiştir.

Meclis, çocuklara yönelik herhangi bir fiziksel cezanın, temel bir hak olan insanlık onurunu ve beden bütünlüğünü çiğnediği görüşündedir. Bazı üye devletlerde bu tür fiziksel cezalandırmanın halen yasalar çerçevesinde mümkün olduğu gerçeği de, çocukların yetişkinlerle aynı hukuki korumaya eşit bir biçimde haiz olduğuna dair temel hakkı ihlal etmektedir. Avrupa toplumunda bir insana vurmak yasaklanmıştır ve çocuklar da insandır. Çocuğa yönelik fiziksel cezalandırmanın sosyal ve hukuki kabulüne son verilmelidir.(FizikselCezalandırmanın Avrupa Çapında Yasaklanmasına ilişkin 2004 tarihli ve 1666 sayılı Tavsiye Kararı)

Bu el kitabı, parlamenterleri ve onlarla birlikte ve onlar için çalışan kişileri çocuğa yönelik her türlü fiziksel cezalandırmanın yasaklanması ve ortadan kaldırılması için gerekli olan yasal ve diğer tedbirler konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.