KAYNAKLAR

Konaklama Sektöründe Çocuk Haklarının Korunması Otellerin Kat Hizmetleri Bölümü Personeli için Eğitim Notları

“Çocuk Dostu Turizm”, turizm sektöründe çocuk haklarının korunması hedefi çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri oynayıp öğrenebildikleri turistik ortamların oluşturulmasını amaçlayan bir turizm anlayışıdır. Bu kapsamda turizm işletmeleri:

Tesislerinde çocuğun sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlayacak önlemler almalı;

Çocukların sağlıklı gelişimine yönelik hizmetler sunmalı;

Turizm istihdamı alanında çocuk haklarını korumalı;

Turizmde çocukları şiddetin her türünden ve cinsel sömürüden korumalı;

Personel ve müşterileri çocuk dostu turizm konusunda bilgilendirmeli;

Çocuk odaklı toplumsal ve çevresel duyarlılık geliştirmelidir.