KAYNAKLAR

Medya ve Çocuk Algısı

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin (ÇHS) 1. Maddesine göre; Çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Çocuk Koruma Kanunumuzun 3. Maddesi ise çocuğu "daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi" tanımlamaktadır.