KAYNAKLAR

Milletvekilleri İçin El Kitabı

1990 yılı Kasım ayından bu yana orta ve doğu Avrupa’dan 22 ülkenin daha katılımıyla Avrupa Konseyi gerçek anlamda tüm Avrupa ölçeğinde bir boyut kazanmıştır. O zamandan bu yana Konseyin başlıca işi şunlar olmuştur: Avrupa’da tüm demokrasiler için daha büyük siyasal dayanak noktası ve insan hakları denetleme örgütü olarak hareket etmek; siyasal, hukuksal ve anayasal reformları gerçekleştirmelerinde ve pekiştirmelerinde devletlere yardımcı olmak ve insan hakları, yerel demokrasi, eğitim, kültür ve .evre gibi alanlarda örnek uygulamaların paylaşılmasını sağlamak.

Avrupa Konseyi’nin daimi merkezi Fransa’nın Strasbourg kentindedir. Statü gereği iki kurucu organı bulunmaktadır: üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından oluşan Bakanlar Komitesi ve 47 ülke parlamentosundan delegeleri bir araya getiren Parlamenterler Meclisi (AKPM).