KAYNAKLAR

Ögretmenler Akran Zorbalığı Konusunda Neler Yapabilir?

Akran Zorbalığı Nedir, Kendini Nasıl Gösterir?Bir çocuğun diğer bir çocuğa yani akranına aralarında fiziksel (daha uzun, daha büyük, daha popüler vb), ekonomik (daha varlıklı) ya da farklı bir güç ilişkisi var olduğu için yineleyen biçimde ve bilerek zarar vermek amacıyla uyguladığı şiddettir. Akran zorbalığı yüz yüze olabileceği gibi (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat gibi) internet araçları üzerinden de olabilir.Akran zorbalığının meydana geliş biçimleri arasında vurmak (bedensel zorbalık), tehdit etmek, alay etmek, sataşmak, dışlamak, oyunlara almamak (sözel ya da duygusal zorbalık) bulunmaktadır.

Akran Zorbalığının Çocuğa etkisi nedir? 

Kısa süreli: Zorbalık yapan çocuklar akranları arasında daha popüler ya da güçlüymüş gibi algılanırlar.  Zorbalığa uğrayan çocuklar ise yaralanabilir ya da zamanla mutsuzluk, içe kapanma ya da saldırganlık gibi ruhsal sorunlar geliştirebilirler. Okul başarıları düşebilir hatta okula gitmeyi reddedebilirler.

Uzun süreli: Uzun vadede sosyal ilişkilerde azalma, depresyona eğilim, intihar girişimi gibi sonuçlara yol açabilecek akran zorbalığı, çocuğun toplumsal yaşamının tümüne etki eden önemli bir sorun alanı yaratabilir.

Sevgili Öğretmenler; öğrencilerinizin hayatında ve onların birbirlerine sıklıkla uyguladıkları gözlemlenen zorbalık ve şiddet olaylarında kilit bir öneme sahipsiniz. Sizlerin şiddet olaylarına uygun bir şekilde tepki vermeniz; nerede olursa olsun şiddetin, ayrımcılığın ve kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu öğrencilerinize hissettirmeniz, göstermeniz ve öğretmeniz, okulda karşılaşılacak zorbaca davranışların önüne geçilmesinde çok önemlidir. Okul binasında, bahçesinde, derste veya internet üzerinden sosyal medya ortamlarında öğrencileriniz birbirlerine zorbalık uyguladığında; bununla ilgili olarak neler yapabileceğiniz, zorbalığı nasıl anlayabileceğiniz, zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan öğrencilere nasıl yaklaşabileceğiniz, zorbalığın ortaya çıkmaması için nasıl önlemler alabileceğiniz konusunda sizlere bazı önerilerimiz var:

Öğrencileriniz arasındaki akran zorbalığını önleyebilmek için;

• Akran zorbalığı ile ilgili iyi uygulama örneklerini araştırarak, okulunuzda gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekli adımları atın ve meslektaşlarınızla, zorbalığın ne olduğunu tartışıp deneyimlerinizi paylaşarak, zorbalıkla mücadelede kendi okulunuza en uygun yöntemleri geliştirmeye çalışın.

• Gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu göstermek açısından öğrencilerinize model olun. Öğrencilerinizin cinsiyet, ırk, dil, din, mezhep, fiziksel özellikler gibi farklılıklara karşı hoşgörülü ve başkalarına karşı saygılı olmalarını teşvik edin. 

• Şiddetle mücadeleyi kolaylaştırmak için, şiddete asla izin vermeyen ve birlikte uyulması gereken sınıf kurallarını öğrencilerinizle birlikte belirleyin. Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda, şiddete/zorbalığa maruz kalan bir öğrencinin yaşayabileceği duyguları kavramalarını sağlayarak, kuralların öğrencileriniz tarafından içselleştirilmesine yardımcı olun.

• Zorbalık konusunda sınıf içi etkinlikler düzenleyin ve öğrencileri şiddet ve zorbalık konusunda bilgilendirin. Öğrencilerinizin kendine güven, özsaygı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve arkadaşlık ilişkileri kurabilmelerini sağlayabilmek için kişilik/karakter gelişimine önem verin.

• Zorbalığın sıklıkla, okul bahçesi, oyun alanı, tuvaletler, dar koridorlar, kuytu yerler gibi mekânlarda ve öğle tatili veya teneffüs saatleri gibi zamanlarda yapıldığını hatırlayarak riskli mekan ve riskli zamanları dikkate alın, oralarda zaman zaman bulunun.

• Öğrencilerin şiddet ve zorbalık durumlarında size kolayca danışabilmeleri ve yardım alabilmeleri için, her zaman ulaşılabilir olduğunuzu bilmelerini sağlayın.

• Zorbalığa maruz kalma veya zorbalık yapma konusunda risk taşıdığını düşündüğünüz öğrencileriniz için önleyici tedbirler geliştirmeye çalışın.Öğrencileriniz zorbalığa maruz kaldığında, buna tanık olduklarında ya da şiddet uyguladıklarında;

• Zorbalığa maruz kalan öğrencilerinize okul dışında verilebilecek bireysel/kurumsal destek mekanizmalarını araştırın. 

• Öğrenci ya da velilerden zorbalık konusunda şikayetler geldiğinde ciddiye alın ve anında harekete geçin, aksi yönde bir davranışın sözsüz onay anlamına geleceğini ve okul içinde yayılabileceğini unutmayın.

• Okul yönetimini en kısa zamanda bilgilendirin. Zorbalığa maruz kalan, tanık olan ve şiddeti uygulayan öğrencileri ve aileleri yapılacaklar/yapılanlar konusunda bilgilendirin ve onları da sürecin içine katın. Ailenin ve rehberlik servisinin de katılım sağlayacağı destekleyici mekanizmaları harekete geçirmek için adım atın

• Zorbalık yapan veya zorbalığa maruz kalan öğrenciler ile ilgili yapılacak destekleyici uygulamaların, her öğrenci için bireyselleştirilmiş olmasına dikkat edin. 

• Kabul etmeleri halinde, zorbalık yapan ve zorbalığa maruz kalan öğrencilerin duygu ve düşünce paylaşımlarına izin verecek ortamlar yaratın. Diğer öğrencilerin, paylaşım yapan arkadaşları ile empati kurabilmeleri için onlara rehberlik edin.