KAYNAKLAR

Okulda Akran Zorbalığı ile Karşılaştığınızda Neler Yapabilirsiniz? Çocuklar İçin Öneriler

Romanların önemli bölümü, yoksulluk ile birlikte sosyo-ekonomik yoksunluk yaşamaktadır. Eğitim, sağlık, barınma haklarına erişimde, kamusal alanda ve istihdam konusunda ayrımcılık sorunları ile karşılaşmaktadır. Tüm bu koşulların Roman çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri vardır.Romanlar hakkında genel bilgilere değinilecek olan bu bölümde, Romanların sosyal yaşamı ve yaşadıkları hak ihlalleri anlatılmıştır.