KAYNAKLAR

Politika Notu: Çocuğa Karşı Ev İçi Şiddetin Sonlandırılması

“İstanbul’da ilköğretime devam eden 440 çocuğun katı lımıyla yaptığımız araştırma göstermektedir ki; çocukların % 73,41’inin son bir yılda ev içerisinde en az bir şiddet deneyimleri bulunmaktadır.”

Ev içi siddet dünyada ve Türkiye’de toplumun her kesiminde yoğun olarak varolmaya devam etmektedir. Bu, çocukların sağlıklı fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini yaralamakta; onarılması çok güç olumsuz ve kalıcı etkiler bırakmaktadır. Çocukların şiddete uğradığı toplumlar, bu durumdan, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak olumsuz etkilenmektedirler.